Milé kolegyne a kolegovia,

 

Obrázok, na ktorom je osoba

Automaticky generovaný popis

srdečne vás pozývame na 23. medzinárodný seminár, ktorý sa už tradične bude konať v priestoroch malebných kúpeľov Trenčianske Teplice.

Je nám cťou, že môžeme privítať prof.A.Heretika s manželkou Andreou Heretíkovou-Maršálovou  na hlavnej prednáške s témou Narcizmus – diagnostika a terapia. Ponuka seminárov je aj v tomto roku bohatá a dúfame, že Vás zaujme. Témy sú skutočne rôznorodé - od stanovenia diagnózy a štruktúry osobnosti a z toho vyplývajúceho plánu terapie Norbert Uhnák. Povinný psychosomatický špeciálny seminár obohatí v teoretickom seminári  Eberhard Wilke o poruchy príjmu potravy u dospelých. Renate Sannwald bude pokračovať v nadstavbovom seminári v práci s mladistvými a v teoretickom seminári predstaví tému Rodová dysfória u detí a dospievajúcich - špecifiká terapeutickej práce s trans* mladistvými. Michael Stiegler nám priblíži možnosť stretnutia sa so zosnulými pomocou imaginácií. Jaromíra Jánošková ponúka rozšírený stredný stupeň v ktorom sa bude venovať práci s motívmi vzťahujúcimi sa k sexualite a Lucia Pelková sa bude venovať  nakresleným obrázkom po imaginácii z metodickej i praktickej stránky.

 

Pre tie kolegyne/kolegov, ktorí sa s KIP stretnú v ukážkovom seminári po prvýkrát  pár slov. Katatýmno imaginatívna psychoterapia  je hlbinne psychologicky fundovaný psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul Hans Carl Leuner. Táto metóda patrí k najlepšie prepracovaným a najúčinnejším psychoterapeutickým postupom. Od obvyklých hlbinne psychologicky fundovaných psychoterapií sa odlišuje imagináciami, ktoré terapeut u pacienta podnecuje a v ktorých ho sprevádza.  V nich sa, podobne ako v nočných snoch, prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú pacienta k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Terapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej situácie využiť diagnosticky aj terapeuticky. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov. Okrem ukážkového seminára si môžete vybrať aj z dvoch teoretických seminárov – T2,T4 v ktorých nájdete dôležité témy aj bez väčších znalostí imaginácií.

 

Veríme, že témy budú pre vás zaujímavé, aj keď rozhodovanie pre výber seminára nebude ľahké, a že z 23. medzinárodného seminára budete odchádzať obohatení o nové poznatky a skúsenosti, ako aj naplnení  osobnými stretnutiami s kolegami.

 

mene oboch spoločností, slovenskej aj českej, Vám prajeme  príjemný a plodný čas strávený na  23. medzinárodnom seminári pre KIP.

 
Lýgia Bátovská
predsedkyňa SSKIP