Slovenská spoločnosť pre KIP (SSKIP)

       


Kontaktná osoba :

PhDr. Lýgia BátovskáE - mail :

sskip@sskip.eu
lygia.batovska@gmail.comMobil :

+421 907 984 876