HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


Docenti (lektori), supervízori a cviční terapeuti Slovenskej spoločnosti pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, 0907984876

e-mail: sskip@sskip.eu

 

 

Docenti a supervízori :

 

PhDr. Lýgia Bátovská, predseda SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., čestný člen predsedníctva SSKIP, psychiater a psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, podpredsedníčka a pokladníčka SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

PhDr. Igor Obuch, čestný člen predsedníctva SSKIP, klinický psychológ a psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava, tel.:0902194499, e-mail: igor.obuch@gmail.com,

 

Mgr. Hana Ševčíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, člen výboru SSKIP klinický psychológ a psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Mgr. Elena Medzihradská, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Šancová 50, 811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, e-mail: psycholog@medzihradska.sk

 

Mgr. Zuzana Palenčárová, členka výboru SSKIP, klinická psychologičkapsychoterapeutka vo vlastnej praxi www.centrumpsyche.sk, Leškova 3A, 81104 Bratislava, tel: 0907331401, e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk

 

Poznámka: vzdelávacie semináre KIP vedú na základe nášho pozvania  aj ďalší lektori-docenti Nemeckej, Rakúskej,  Švajčiarskej a Českej spoločnosti pre KIP, akreditovaní svojimi národnými spoločnosťami a akceptovaní medzinárodnou spoločnosťou pre KIP (IGKB) so sídlom v Göttingene

 

 

Zoznam  cvičných terapeutov,  u ktorých môžete absolvovať individuálnu sebaskúsenosť.  

 

1. PhDr. Lýgia Bátovskápredseda SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

2. Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., čestný člen predsedníctva SSKIP, psychiater a psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

3. PhDr. Jaromíra Jánošková, podpredsedníčka a pokladníčka SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

4. PhDr. Igor Obuch, čestný člen predsedníctva SSKIP, klinický psychológ a psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava, tel.:0902194499, email:  igor.obuch@gmail.com,

 

5. Mgr. Hana Ševčíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

6. Mgr. Norbert Uhnák, člen výboru SSKIP klinický psychológ a psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

7. Mgr. Elena Medzihradskáčlenka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Šancová 50811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, e-mail: elena@medzihradska.sk

 

8. MUDr. Natália Kaščáková, PhD., psychiatrička a psychoterapeutka, Psychiatricko-psychoterapeutická ambulancia Pro mente sana, Bratislava tel.: 0905 393 352, e-mail: nkascakova@gmail.com

 

9. Mgr. Iva Gacíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, ambulancia klinickej psychológie Nový Smokovec 27, 06201 Vysoké Tatry, tel: 09039774, e-mail: ivagacikova@gmail.com

 

10. Mgr. Zuzana Palenčárováčlenka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka vo vlastnej praxi www.centrumpsyche.skLeškova 3A, 81104 Bratislava, tel: 0907331401, e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk

 

11. Mgr.Jana Dejová, psychologička, psychoterapeutka,M.R.Štefánika 34, Žilina, tel. 0915103394e-mail: jdejova@terrainweb.sk

 

12. Mgr. Petra Brandoburová PhD., členka výboru SSKIP, Klinická psychologička, psychoterapeutka, Váš psychológ, Malé námestie 32, Malacky, tel. 0908190462, mail:petra.brandoburova@gmail.com

 

13. Mgr. Monika Gondec, členka výboru SSKIP,  klinická psychologička , psychoterapeutka, Zlatohríbova 2, Bratislava, tel.  0903926913, email: monika@gondec.sk

 

14. Mgr. Zdena Mikešová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka, Dunajská 58, Bratislava, tel.0915397599, mail: psychorelax.sk@gmail.com

 

Čestní členovia Slovenskej spoločnosti pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu:

 

Berger-Becker Nicole, Dipl.Psych

 

Bürgi-Kraus Monika Dr.med

 

Ladenbauer Wolfgang, Dr.med

 

Sannwald Renate, Dr.med

 

Stigler Michael PD Dr.med

 

Ullmann Harald, Dr.med

 

Wilke Eberhard, Dr.med