HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


Docenti (lektori), supervízori a cviční terapeuti Slovenskej spoločnosti pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, 0907984876

e-mail: sskip@sskip.eu

 

 

Docenti a supervízori :

 

PhDr. Lýgia Bátovská, predseda SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., čestný člen predsedníctva SSKIP, psychiater a psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, podpredsedníčka a pokladníčka SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

PhDr. Igor Obuch, čestný člen predsedníctva SSKIP, klinický psychológ a psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava, tel.:0902194499, e-mail: igor.obuch@gmail.com,

 

PhDr. Klaudia Šanková, klinická psychologička a psychoterapeutka, Hodžova 20, 911 01 Trenčín, tel.: 0903 266858, e-mail: ksankova@hotmail.com

 

Mgr. Hana Ševčíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, člen výboru SSKIP klinický psychológ a psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Mgr. Elena Medzihradská, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Šancová 50, 811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, e-mail: psycholog@medzihradska.sk

 

Mgr. Zuzana Palenčárová, členka výboru SSKIP, klinická psychologičkapsychoterapeutka vo vlastnej praxi www.centrumpsyche.sk, Leškova 3A, 81104 Bratislava, tel: 0907331401, e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk

 

Poznámka: vzdelávacie semináre KIP vedú na základe nášho pozvania  aj ďalší lektori-docenti Nemeckej, Rakúskej,  Švajčiarskej a Českej spoločnosti pre KIP, akreditovaní svojimi národnými spoločnosťami a akceptovaní medzinárodnou spoločnosťou pre KIP (IGKB) so sídlom v Göttingene

 

Cviční terapeuti  Slovenskej spoločnosti pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu:

 

PhDr. Lýgia Bátovská, predseda SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., čestný člen predsedníctva SSKIP, psychiater a psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, podpredsedníčka a pokladníčka SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

PhDr. Igor Obuch, čestný člen predsedníctva SSKIP, klinický psychológ a psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava, tel.:0902194499, e-mail: igor.obuch@gmail.com,

 

PhDr. Klaudia Šanková, klinická psychologička a psychoterapeutka, Hodžova 20, 911 01 Trenčín, tel.: 0903 266858, e-mail: ksankova@hotmail.com

 

Mgr. Hana Ševčíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, člen výboru SSKIP klinický psychológ a psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Mgr. Elena Medzihradská, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Šancová 50, 811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, e-mail: elena@medzihradska.sk

 

MUDr. Natália Kaščáková, PhD., psychiatrička a psychoterapeutka, Psychiatricko-psychoterapeutická ambulancia Pro mente sana, Bratislava tel.: 0905 393 352, e-mail: nkascakova@gmail.com

 

Mgr. Iva Gacíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologičkapsychoterapeutka, ambulancia klinickej psychológie Nový Smokovec 27, 06201 Vysoké Tatry, tel: 09039774, e-mail: ivagacikova@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Palenčárová, členka výboru SSKIP, klinická psychologičkapsychoterapeutka vo vlastnej praxi www.centrumpsyche.sk, Leškova 3A, 81104 Bratislava, tel: 0907331401, e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk

 

Mgr.Jana Dejová, M.R.Štefánika 34, Žilina, tel. 0915103394, e-mail: jdejova@terrainweb.sk

 

Čestní členovia Slovenskej spoločnosti pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu:

 

Berger-Becker Nicole, Dipl.Psych

 

Bürgi-Kraus Monika Dr.med

 

Ladenbauer Wolfgang, Dr.med

 

Sannwald Renate, Dr.med

 

Stigler Michael PD Dr.med

 

Ullmann Harald, Dr.med

 

Wilke Eberhard, Dr.med