HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


PREDSEDNÍCTVO SSKIP
Predseda:

Predsedníctvo SSKIP

 

Predseda

PhDr. Lýgia Bátovská, tel: 0907984876 e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Podpredseda

PhDr. Jaromíra Jánošková, pokladníčka SSKIP, tel.: 0905253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com

 

Členovia:          

Mgr. Elena Medzihradská, členka výboru, tel: 0905102529, e-mail: elena@medzihradska.sk

Mgr. Hana Ševčíková, správkyňa knižnice SSKIP, tel.: 090719768 e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

Mgr. Iva Gacíková, referentka pre regióny a zahraničný styk, tel.: 0903977414, e-mail: ivagacikova@gmail.com

Mgr. Zuzana Palenčárová, referentka pre vzdelávanie a tajomníčka SSKIP, tel.: 0907331401 e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk

Mgr. Norbert Uhnák, referent pre mediálnu komunikáciu, tel.: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

Mgr.Monika Gondec, referent pre mediálnu komunikáciu, tel.: 0903 926 913 , e-mail: monika@gondec.sk

Mgr. Petra Brandoburová, PhD, referentka pre vedu a výskum, tel.: 0903 431 013, e-mail: petra.brandoburova@gmail.com