ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


KNIŽNICA Evy-Dory Uhrovej.

Knižnica vznikla vďaka darom od zahraničných docentov a z  pozostalosti docentky Uhrovej

Knihy je možné si zapožičať na dohodnutý čas u Mgr.Hanky Ševčíkovej - Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, 

tel: 0905719768,

e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Súpisné č.

Autor

Titul

Podtitul

Vydavateľstvo

Rok vydania

SSKIP 1

Uhrová, E.D.

Imaginácia ako zrkadlo

 

Psychoprof

2005

SSKIP 2

Freud, S.

Totem a tabu. Vtip.

 

Práh

1991

SSKIP 3

Freud, S.

Psychoanalytické chorobopisy

 

Danubiaprint

1994

SSKIP 4

Freud, S.

Mojžiš a monoteizmus

 

Danubiapress

1995

SSKIP 5

Frued, S

Psychopatologie všedního života

 

Psychoanalytické

Nakladatelství

1996

SSKIP 6

Robinson, D.J.

Poruchy osobnosti

Vysvetlené

Vydavateľstvo F

2001

SSKIP 7

Busch, F.N. Rudden, M., Shapiro, T.

Psychodynamická terapia depresie

 

Vydavateľstvo F

2006

SSKIP 8

Yalom, I.D.

O psychoterapii a lidském bytí

 

Portál

2008

SSKIP 9

Chasseguetová-Smirgelová, J.

Kreativity a perverze

Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality

Portál

2001

SSKIP 10

Johnson, S.M.

Charakterová typy člověka

Terapeutická léčba raných poruch

Computer press

2007

SSKIP 11

Johnson, S.M.

Charakterová proměna člověka

Terapeutický přístup k raným poruchám

Computer press

2006

SSKIP 12

Ženatá, K.

Obrazy z nevědomí

Práce v arteterapeutickém ateliéru

Portál

2005

SSKIP 13

Gabbard, G.O.

Protiprenos

Problematika v psychiatrickej liečbe

Vydavateľstvo F

2009

SSKIP 14

Jung, C.G.

Mandaly – obrazy z nevědomí

 

Nakladateství Tomáše Janečka

1998

SSKIP 15

Fontana, P.

Tajemný jazyk symbolú

Názorný klíč k symbolúmjejich významúm

Paseka

1994

SSKIP 16

Duhrssen, A.

Dynamická psychoterapia

Príručka hlbinne-orientovaného prístupu k pacientom

Vydavateľstvo F

1998

SSKIP 17

Sayersová, J.

Matky psychoanalýzy

Helena Deutschová, Karen Horneyová, Anna Freudová, Melanie Kleinová

Triton

1991

SSKIP 18

Kast, V.

Truchlení

Fáze a šance psychyckého procesu

Portál

2015

SSKIP 19

Dieckmann, H.

Sny jako řeč duše

Hlubinněpsychologický výklad snú

Portál

2004

SSKIP 20

Danzer, G.

Psychosomatika

Celostný pohled na zdraví těla a duše

Portál

2001

SSKIP 21

Riemann, F.

Základní formy strachu

Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahú

Portál

1998

SSKIP 22

Guggenbuhl-Craig, A.

Nebezpečí moci v pomáhajících profesích

 

Portál

2007

SSKIP 23

Morschitzky, H., Sator, S.

Když duše mluví řečí těla

Stručný přehled psychosomatiky

Portál

2006

SSKIP 24

Seifert, A.L., Seifert, T., Schmidt, P.

Aktivní imaginace

Práce s fantazijími obrazy a jejich vnitřní energií

Portál

2004

SSKIP 25

Wolf, U.

Labyrint

Cesta k vlastnímu středu

Portál

2003

SSKIP 26

Marcus, D., Hope

Dúvěra v nevědomí

Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky

Portál

2011

SSKIP 27

Kaščáková, N.

Obranné mechanizmy

Z psychoanalytického,, etologického a evolučno-biologického aspektu

Vydavateľstvo F

2007

SSKIP 28

Fredericková, A., Levine, P.A.

Prebúdzanie tigra

Liečenie traumy

Pro familia

2001

SSKIP 29

Lazarus, A., Lazarus, N.L., Fay, A.

Neverte tomu

40 toxických myšlienok, ktoré vás privádzajú do šialenstva

Vydavateľstvo F

2007

SSKIP 30

Balint, M.

Lékař, jeho pacient a nemoc

 

Grada

1999

SSKIP 31

Von Franz, Marie-Louise

Psychologický výklad pohádek

Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie

Portál

1998

SSKIP 32

Riedel, I.

Obrazy v terapii, uměnínáboženství

Interpretace obrazúpohladu hlubinné psychologie

Portál

2002

SSKIP 33

Rohr, Heinz-Peter

Hysterie – strach z odmítnutí

 

Portál

2009

SSKIP 34

Bregman Ehrenberg, D.

Na hraně intimity

Práce s přenosemprotipřenosem v analytické praxi

Portál

 

2014

SSKIP 35

Hillman, J.

Sny a podsvětí

Nový pohled na sny, rozšiřujíci klasická teorie S. Freuda a C.G. Junka

Portál

1999

SSKIP 36

Kennedy, R., Abel-Hirsch N., Pajaczkowska, C., Kahr, B.

Témata psychoanalýzy II

Libido – Eros – Perverze -  Exhibicionismus.

Portál

2000

SSKIP 37

Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J.

Témata psychoanalýzy I

Nevědomí – Afekty a emoceÚzkostFantazieHysterie

Portál

2002

SSKIP 38

Reddemann, L.

Léčivá síla imaginace

Na vnitřní zdroje zaměřená terapeutická práce s následky traumat

Portál

2009

SSKIP 39

Solms, M., Turnbull, O.

Mozekvnitřní svět

Úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti

Portál

2014

SSKIP 40

Leuner, H.

Katatymněimaginativní psychoterapie

 

Portál

2007

SSKIP 41

Grawe, K.

Neuropsychoterapie

Nové přístupy k terapii na základě poznatkú neurovědy

Portál

2007

SSKIP 42

Prochaska, J.O., Norcross, J.C.

Psychoterapeutické systémy

Prúřez teoriemi

Grada

1999

SSKIP 43

Plante, T.G.

Současná klinická psychologie

 

Grada

2001

SSKIP 44

Terebessy, K.

Jazyk, kultúra a hlbinná psychológia

 

Kalligram

1999

SSKIP 45

Leuner, H.

Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychoterapie

Grundstufe, Mettelstufe, Oberstufe

Huber

1994

SSKIP 46

Bahrke, U., Nohr, K.

Katathym imaginative Psychotherapie

Lehrbuch der Arbeit mit Imaginationen in psychodynamischen Psychotherapien

Springer

2013

SSKIP 47

Steiner, B., Krippner, K.

Psychotraumatherapie

Tiefenpsychologisch-imaginative Behandlung von traumatisiertne Patienten

Schattauer

2006

SSKIP 48

Ullmann, H.

Das Bild und die Erzahlung in der Psychotherapie mit dem Tagtraum

Zwolf Fallgeschichten

Verlag Hans Huber

2001

SSKIP 49

Salvisberg, H., Stigler, M., Maxeiner, V.

Erfahrung traumend zur Sprache bringen

Grundlagen und Wirkungsweisen der Katathym imaginativen Psychotherapie

Verlag Hans Huber

2000

SSKIP 50

Sannwald, R., Schulte-Markwort, M., Resch, F.

Psychotherapeutische Fertigkeiten

 

Vandenhoeck, Ruprecht

2013

SSKIP 51

Hohage, R.

Analtytisch orientierte Psychotherapie in der Praxis

Diagnostik, Behandlungs-plannung, Kassenantrage

Schattauer

1997

SSKIP 52

Ermann, M.

Psychotherapeutische und psychosomatische Medizin

 

Verlag W. Kohlhammer

1999

SSKIP 53

Kernberg, O.

Schwere Personlichkeits-storungen

Theorie, Diagnose und Behandlungsstrategien

Klett-Cotta

1992

SSKIP 54

Leuner, H.

Katathym-imaginative Psychotherapie (KIP)

 

Thieme

2005

SSKIP 55

Kottje-Birnbacher, L., Wilke, E., Krippner, K., Dieter, W.

Mit Imaginationen therapieren

Neue Erkenntnisse zur Katathym-Imaginativen Psychotherapie

PABST

2005

SSKIP 56

Navratil, L.

Schozophrenie und Kunst

 

Geist und Psyche Fischer

1996

SSKIP 57

Mentzos, S.

Hysterie

Zur Psychodynamik unbewusster Inszenierungen

Geist und Psyche Fischer

1995

SSKIP 58

Freud, A.

Das Ich und die Abwehr-mechanismen

 

Geist und Psyche Fischer

1993

SSKIP 59

Mentzos, S.

Angstneurose

Psychodynamische und psychotherapeutische Aspekte

Geist und Psyche Fischer

1995

SSKIP 60

Winnicott, D.W.

Die meschliche Natur

 

Klett-Cotta

1994

SSKIP 61

Balint, M.

Therapeutische Aspekte der Regression

 

Rororo Studiom

1973

SSKIP 62

Moser, T.

Der Erloser der Mutter auf dem Weg zu sich selbst

Eine Korperpsychotherapie

Suhrkamp

1993

SSKIP 63

Hartmann, H.

Ich-Psychologie

Studien zur psychoanalytischen Theorie

Ernst Klett Verlag

1972

SSKIP 64

Kast, V.

Wege aus Angst und Symbiose

Marchen psychologisch gedeutet

DTV

1993

SSKIP 65

Arbeitskreis OPD

OPD – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik

Grundlagen und Manual

Verlag Hans Huber

2000

SSKIP 66

Brenner, Ch.

Praxis der Psychoanalyse

Psychoscher Konflikt und Behandlungstechnik

Psychologie Fischer

1989

SSKIP 67

Jacobson, E.

Das Selbst und die Welt der Objekte

 

Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft

1978

SSKIP 68

Jacobson, E.

Depression

Eine vergleichende Untersuchung normaler, neurotischer und psychotisch-depressiver Zustande

Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft

1983

SSKIP 69

Bell, K., Hohfeld, K.

Psychoanalyze im Wandel

 

Psychosozial-verlag

1995

SSKIP 70

Brenner, Ch.

Grundzuge der Psychoanalyse

 

Psychologie Fischer

1990

SSKIP 71

Horney, K.

Geist und Psyche

Der neurotische Mensch unserer Zeit

Kindler Taschenbucher

1974

SSKIP 72

Singer, J.L., Pope, K.S.

Imaginative Verfahren in der Psychotherapie

Inovative Psychotherapie und Humanwissenschaften

Junferman - Verlag

1986

SSKIP 73

Gerd Rudolf

Psychotherapeutische Medizin

Ein einfuhrendes Lehrbuch auf psychodynamischer Grundlage

Enke

1995

SSKIP 74

Greenson, R.R.

Technik und Praxis der Psychoanalyse

 

KlettCotta

2007

SSKIP 75

Hoffmann, Hochapfel:

Neuroselehre, Psychotherapeutische und Psychosomatische Medizin

Compact Lehbuch

Schattauer

1999

SSKIP 76

Balint, M., Balint, E.:

Geist und Psyche

Psychotherapeutische Techniken in dej Medizin

Kindler

 

SSKIP 77

Oppenheim, L.:

A curious Intimacy

Art- and Neuro-psychoanalysis

Routledge

2005

SSKIP 78

Rowan, J.:

The reality Game

A guide to humanistic counseling and Therapy

Routledge

1983

 

SSKIP 79

Rogers, C.R.:

A therapists view of psychotherapy

On becoming a person

Constable London

1967

SSKIP 80

Pope, H.G.Jr., Hudson, J.I.:

New hope for binge eaters

 

Harper colophon books

1985