ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


PODMIENKY VZDELÁVANIA
17

 

Podmienky vzdelávania v psychoterapii nájdete na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti:

 www.psychoterapeuti.org