ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII.

 

NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII  

                                                                                                                                                                                  

Predpokladané otvorenie nového vzdelávania je december 2025

 

Semináre sú určené kolegom a kolegyniam psychoterapeutom, s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním alebo sú dlhodobo vo vzdelávaní v psychoterapii.

Semináre budú organizované v piatich víkendových blokoch po 22 vyučovacích hodinách.  Každé víkendové stretnutie bude kreditované SKP . Po ukončení účastník dostane Certifikát o jeho absolvovaní od SSKIP.

Vzdelávanie pozostáva z 5 na seba nadväzujúcich seminárov, kde sa frekventanti zoznámia s teoretickým zázemím práce so symbolmi, budú vyberať predmety podľa zadaných tém, ktoré obsahujú osobné, aktuálne, či rodinné témy, sociálne vzťahy a ďalšie. Práca na vytváraní predlôh s učením sa načúvať  symbolike vytváraného obrazu, identifikovanie dôležitých charakterových čŕt cez symboly, diagnostikovanie sociálnych vzťahov, fokusovanie dôležitých centrálnych problémov.

Frekventanti sa postupne naučia terapeutické techniky práce so symbolmi – asociatívny postup, výmena rolí v rôznych kreáciách, spôsoby zmeny v štruktúre obrazu, rozprávanie príbehu , redukcia na hlavnú tému a ďalšie. Metóda vzhľadom na schopnosť symbolov poskytnúť pacientom ochranu pred bolestivou konfrontáciou, kým nie sú na ňu pripravení v dlhodobom terapeutickom vzťahu je vhodná aj pre psychosomatických pacientov a pacientov  s ego štrukturálnymi poruchami. Frekventanti budú uvedení aj do problematiky párovej, skupinovej a rodinnej symbol terapie.

Prvé víkendové stretnutie je zamerané na protagonistickú prácu so základnými zadania ako sú „sebaobraz“, „ obraz primárnej rodiny“, „aktuálny problém a aktuálny konflikt“. Lektorka uvedie postupy práce ako sú asociatívny postup, obohacovanie obrazu , redukciu na základnú tému a odkladanie obrazu.

Druhé víkendové stretnutie je zamerané  na precvičovanie základných tém a terapeutických postupov  z prvého semináru.

Tretie víkendové stretnutie je zamerané na protagonistickú prácu so zadaniamygenogramu“, „sociálneho atómu“, „zdrojov“. Lektorka uvedie terapeutické postupy výmeny rolí so symbolom a rozprávanie symbolického príbehu.

Štvrté víkendové stretnutie je zamerané na precvičovanie základných tém a terapeutických postupov  z tretieho semináru.

Piate víkendové stretnutie je zamerané  na špeciálne témy práce s psychosomatickým pacientom,  egoštrukturálnymi poruchami, ale aj na prácu s párom.

Záujemcovia sa môžu hlásiť u PhDr. Jaromíry Jánoškovej :janoskova.j@gmail.com, 0905253829

Maximálny počet účastníkov: 10

Prihlásení dostanú ďalšie informácie o priebehu vzdelávacích blokov.